28. Dec. 2013 Društvo Roma Bogatiæ podelilo novogodišnje paketiæe

Društvo roma Bogatiæ podelilo novogodišnje paketiæe
Društvo roma Bogatiæ podelilo novogodišnje paketiæe

„Društvo Roma“ Bogatiæ organizovalo je tradicionalnu novogodišnju akciju pod nazivom „jedan paketiæ mnogo radosti“. Obezbeðeno je 120 novogodišnjih paketiæa, za decu iz socijalno ugroženih porodica u Klenju, Crnoj Bari, Dublju i Bogatiæu. Prema reèima predsednika društva Brane Kokiæa, ova akcija je jedna u nizu koje „Društvo Roma“ organizuje tokom cele godine, sa ciljem da deci iz porodica lošijeg materijalnog stanja, omoguæe dostojniju društvenu inkluziju. Takoðe je najavio da æe u okviru ove novogodišnje akcije pomoæi, podeliti i besplatno brašno za 20 socijalno najugroženijih porodica na podruèju opštine Bogatiæ.

VRH