27. Dec. 2013 Podela novogodišnjih poklona najvernijim èitaocima

Podela novogodišnjih poklona najvernijim èitaocima
Podela novogodišnjih poklona najvernijim èitaocima
Narodna biblioteka “Janko Veselinoviæ“ iz Bogatiæa, organizovala je prigodnu sveèanost za najmlaðe èitaoce sa teritorije opštine, koji su u protekloj godini najviše èitali i tom prilikom podeljeno je oko 40 novogodišnjih poklona. Mališani su mogli da biraju izmeðu 80 popularnih naslova knjiga, koje su prilagoðene njihovom uzrastu. Prisutnima se obratio i predsednik opštine Bogatiæ Nenad Beserovac, koji je istakao da su ovakvi gestovi, jedan u nizu napora da se mladima obezbede što bolji uslovi za školovanje i sticanje novih znanja. Prema reèima direktorice biblioteke Katarine Lazareviæ, do sada su samo predškolci imali besplatno èlanstvo u biblioteci i najvavila da æe od prvog januara 2014. godine, besplatno èlanstvo imati i svi osnovci od 1-8 razreda sa teritorije opštine Bogatiæ.
VRH