27. Dec. 2013 OFS Bogatiæ organizovao novogodišnji koktel

 OFS Bogatiæ organizovao novogodišnji koktel
OFS Bogatiæ organizovao novogodišnji koktel
Opštinski fudbalski savez Bogatiæ organizovao je tradicionalni novogodišnji koktel, na kojem su prisustvovali predstavnici sportskih klubova sa podruèja opštine, predstavnici lokalne samouprave i komisije za sport. Ovo je jedinstvena prilika da se na kraju svake godine okupe svi sportski radnici i kolektivi i da meðusobno razmenjuju iskustva i prave planove za narednu sportsku sezonu. Prema reèima predsednika OFS Branka Daniloviæa, ova godina je bila uspešna za naše sportiste, a uloga saveza jeste da uspostavi što bolju saradnju izmeðu klubova, sportista i sportskih radnika, kako bi zajednièkim naporima ostvarili što bolje rezultate.
VRH