26. Dec. 2013 Završeni ovogodišnji radovi na asfaltiranju u opštini Bogatiæ

Završeni ovogodišnji radovi na asfaltiranju u opštini
Završeni ovogodišnji radovi na asfaltiranju u opštini
Asfaltiranjem ulice „Karaðorðeve“ u Klenju,Direkcija za graðevinsko zemljište puteve i izgradnju opštine Bogatiæ, uspešno je realizovala ovogodišnji program asfaltiranja ulica i puteva za 2013. godinu. Dužina ulice je oko 2400 metara, širina asfalta je 4 metra, a biæe uraðene i bankine od drobljenog kamena koje æe biti široke od po 75 centimetara sa obe strane. Prema reèima direktorice Direkcije Nevene Bajunoviæ, ukupna vrednost ovogodišnjih radova asfaltiranja na podruèju opštine Bogatiæ, iznosi oko 60 miliona dinara. Povoljni vremenski uslovi za ovo doba godine, omoguæili su nesmetano odvijanje radova i njihov završetak u predviðenom roku.
VRH