25. Dec. 2013 Zapoèeti radovi na asfaltiranju ulica u Klenju

Asfaltiranje u Klenju
Asfaltiranje u Klenju
Direkcija za graðevinsko zemljište puteve i izgradnju, privodi kraju realizaciju radova u okviru programa asfaltiranja ulica i puteva za 2013. godinu. Završeno je asfaltiranje ulice “Nikole Tesle” u Klenju kao i njen produžetak koji je spaja sa ulicom “Hajduk Stanka”, ukupne dužine od oko 1100 metara.Širina asfalta je 4 metra a postavljene æe biti i bankine od drobljenog kamena koje æe biti široke od po 75 centimetara sa obe strane. Prema reèima Matije Milovanoviæa, èlana opštinskog veæa Bogatiæ, jedan od prioriteta opštine jesu aktivnosti na poboljšanju putne infrastrukture.Radovi na asfaltiranju ulica u Klenju nastavljaju se veæ sutra, kada æe se asfaltom presvuæi ulica “Karaðorðeva”.
VRH