18. Dec. 2013 Održana XIX sednica SO Bogatiæ

Održana XIX sednica SO Bogatiæ
Održana XIX sednica SO Bogatiæ
Na sednici SO prisustvovalo je 30 odbornika koji su raspravljali po osnovu 28 taèaka dnevnog reda, od kojih je meðu znaèajnijim bilo usvajanje predloga odluke o budžetu opštine za 2014.godinu. Budžet za narednu godinu iznosi 642.700.000 dinara.Ovu maratonsku sednicu obeležila je žustra rasprava oko nekoliko pitanja opozicije, koja su se odnosila na: finansiranje pojedinih medija, visinu procentualnog uveæanja sredstava za plate i stavku budžeta koja se tièe opredeljenih sredstava za 8 radnih mesta na neodreðeno.Na sednici su izmeðu ostalog usvojeni i zakljuèci o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u: Kulturno obrazovnom centru, Turistièkoj organizaciji i Direkciji za poljoprivredu i selo. Pred ovu sednicu, podneta su tri zahteva za dopunu dnevnog reda, od kojih je povuèen zahtev opozicije za smenu predsednika i zamenika predsednika SO kao i pojedinih radnih tela.
VRH