17. Dec. 2013 Èlanovi delegacije kineskih privrednika i Ambasade Kine posetili opštinu Bogatiæ

Èlanovi delegacije kineskih privrednika u poseti opštini Bogatiæ
Èlanovi delegacije kineskih privrednika u poseti opštini Bogatiæ
Delegacije Ambasade Kine u Beogradu i kineskih privrednika, posetili su opštinu Bogatiæ i tim povodom održali sastanak sa predsednikom opštine Bogatiæ Nenadom Beserovcem, njegovim saradnicima i privrednikom iz Bogatiæa Ljubišom Todiæem. Predsednik opštine izneo je sve komparativne prednosti maèvanskog kraja, naglasivši da se razvojne šanse nalaze upravo u poljoprivredi, proizvodnji hrane, preraðivaèkoj industriji i turizmu.Ekonomski savetnik u ambasadi Kine u Beogradu Hu Lianði , istakao je da su privrednici iz Kine zainteresovani za ulaganje u opštinu Bogatiæ i da ova poseta predstavlja uspostavljanje baze buduæe poslovne saradnje.Obilazeæi gazdinstava poljoprivrednih proizvoðaèa u Dublju, èlanovi delegacije kineskih privrednika su upoznati sa naèinom poljoprivredne proizvodnje i uslovima za gajanje stoke, a interesovali su se o godišnjem obimu tova svinja i junadi na podruèju opštine.Èlanovi delegacije kineskih privrednika i Ambasade Kine u Srbiji, istakli su da postoje uslovi za investiranje u poljoprivredu i preraðivaèke kapacitete, èime bi se poveæala proizvodnja i izvoz, kroz buduæe strateško partnerstvo sa lokalnom samoupravom i privrednicima.
VRH