17. Dec. 2013 Izložba “Eko foto 2013”

 Izložba “Eko foto 2013”
Izložba “Eko foto 2013”
U Sveèanoj sali opštine Bogatiæ, otvorena je izložba fotografija pod nazivom “Eko foto 2013” u organizaciji Zelenih Srbije Pokreta za Bogatiæ a u saradnji sa Kulurno obrazovnim centrom. Centar za foto talente Beograd je još pre osam godina pokrenuo “Eko- foto” izložbu, èija je tema Odnos prema životnoj sredini. Fotografije koje pristižu na konkurs svake godine imaju dva pristupa ovoj temi - negativan i pozitivan, odnosno prikazuju dva naèina odnosa èoveka prema prirodi. Ove godine konkurs su prošle oko 84 fotografije razlièitih autora, a prema reèima predstavnika Pokreta Zelenih iz Bogatiæa - Aleksandra Firaunoviæa, ova izložba ima za cilj da doprinese razvoju ekološke svesti i pozitivnog odnosa prema životnoj sredini. O znaèaju saradnje na ostvarivanju ovog cilja, govorio je i predsednik Centra za foto talente Branislav Matijas.
VRH