13. Dec. 2013 RPK Valjevo dodelila priznanja za najbolje preduzetnike u 2013. godini

Dodela priznanja za najbolje preduzetnike
Dodela priznanja za najbolje preduzetnike
Dodela priznanja za najbolje preduzetnike
Dodela priznanja za najbolje preduzetnike
Dodela priznanja za najbolje preduzetnike
Dodela priznanja za najbolje preduzetnike
U Valjevu je danas održana sednica skupštine Regionalne privredne komore Valjevo. Na skupštini su prisustvovali i predstavnici Opšteg udruženja preduzetnika iz Bogatiæa. Ovom prilikom dodeljene su i Godišnje nagrade RPK Valjevo za najbolje poslovne i preduzetnièke rezultate u 2013. godini. Meðu nagraðenim preduzetnicima iz regiona, u kategoriji za Najboljeg preduzetnika u Podrinjsko kolubarskom regionu, proglašen je i Kafe gril „MILOŠ“ iz Bogatiæa, preduzetnika Miloša Joviæa, a nagradu je primio Albert Paniæ. Prema reèima predsednika OUP Bogatiæ Radosava Beriæa, ova nagrada predstavlja podstrek za dalju afirmaciju preduzetništva na teritoriji opštine, kao i nastavak napora za razvoj projekata, koji æe poveæati operativnost privatnog sektora, koordinacijom udruženja i njegovih èlanova, blagovremenim informisanjem i edukacijama. Na sastanku u okviru redovnog dnevnog reda, savetnik ministra privrede u Vladi Republike Srbije-Aleksandar Stevanoviæ, predstavio je mere aktuelne ekonomske politike „Novi poèetak srpske privrede“. Prema njegovim reèima od 01. januara 2014 godine, država osniva Garantni fond, odnosno Agenciju za finansiranje sanacije privrede. Cilj je ulaganje u razvoj preduzetništva na principima jednakosti šansi i ravnomerne i praviène raspodele sredstava, jer srednja i mala preduzeæa treba da budu okosnica privrednog razvoja – istakao je Stevanoviæ. Takoðe su predstavljeni Zakon o privatizaciji, Zakon o steèaju i Zakon o radu, na osnovu kojih æe se uvesti novi principi i procedure u postupku privatizacija firmi, sve u svrhu revitalizacije privrede i njenog uspešnog razvoja.
VRH