12. Dec. 2013 U Bogatiæu održano predavanje na temu narkomanije

Predavanje na temu narkomanije
Predavanje na temu narkomanije
U organizaciji „Maèvanske srednje škole“ u Bogatiæu je održano predavanje na temu „prevencije narkomanije“. Ovom prilikom promovisana je i knjiga Vlade Arsiæa „Lopatanje ðavola“, koja se bavi problemima narkomanije, životnim prièama narkomana i njihovih porodica. Prema njegovim reèima, sa ovim problemom se u Srbiji susreæu mnoga deca i porodice, kako u gradovima tako sve više i u manjim mestima.Govoreæi o ljudskoj prirodi o porocima i grehu, ðakon Ljubomir Rankoviæ, ukazao je na znaèaj borbe celog društva i institucija, protiv pošasti zvane narkomanija koja je kako je rekao:“ razjapila svoje èeljusti, ispred svih nas“. Crkva ima svoju ulogu, kao i svaka majka u porodici, da savetom, molitvom i uèenjem o veri i slobodi, pomogne u spasenju.Ovakvim predavanjima na temu prevencije narkomanije, srednjoškolcima se ukazuje na opasnost i posledice koje prate ovu savremenu pošast društva, ali isto tako ukazuje i na znaèaj zdravog naèina života, uèenja posveæenog produhovljenju i veri.
VRH