11. Dec. 2013 Održana radionica o tehnikama uèešæa javnosti u okviru projekta “Mudro korišæenje zajednièkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograniènog regiona Srbija/BiH”

Radionica o tehnikama uèešæa javnosti
Radionica o tehnikama uèešæa javnosti
U etno selu Stanišiæ, pored Bijeljine, od 4. do 6. decembra 2013. godine održan je trening u okviru projekta “Mudro korišæenje zajednièkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograniènog regiona Srbija/BiH”, koji realizuju Unija ekologa UNECO iz Beograda i Centar za okolišno održivi razvoj iz Sarajeva. Radionici su prisustvovali predstavnici svih šest opština koje su obuhvaæene projektom (Bratunac, Ljubovija, Zvornik, Mali Zvornik, Bogatiæ i Bijeljina), predstavnici nevladinih organizacija, itd. Prvi dan radionice, 4. decembar protekao je u diskusiji o izveštajima o stanju prirodnih resursa i pritiscima u svakoj od šest opština obuhvaæenih projektom. Drugi deo dana bio je rezervisan za rad u grupama, gde su se predstavnici prekograniènih opština uparivali (Bratunac-Ljubovija, Mali Zvornik-Zvornik, Bijeljina-Bogatiæ) i zajedno identifikovali probleme koji se javljaju u prekograniènom kontekstu. Centralni dan treninga protekao je u nekoliko prezentacija koje su predstavljene prisutnima. Najpre je mali uvod u osnovne podatke o aarhuskoj konvenciji napravila Mirjana Bartula iz Unije ekologa, da bi se na njeno izlaganje nadovezali Mladen Rudež iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma iz Sarajeva koji je govorio o pristupu informacijama o životnoj sredini u BiH, i Ljiljana Stanišljeviæ iz Ministarstva za prostorno uredjenje, gradjevinarstvo i ekologiju koja je prièala o pravnom i institucionalnom okviru uèešæa javnosti u postupcima procene uticaja i izdavanja ekoloških dozvola. Usledilo je prezentovanje iskustava iz prakse u primeni aarhuske konvencije u BiH i Republici Srpskoj, da bi posle ruèka bilo reèi o tehnikama za pružanje i dobijanje informacija i primerima iz prakse u BiH i Srbiji.Poslednji dan je zapoèeo prezentacijom Srdjana Matoviæa, predstavnika i menadžera Arhus centra iz Kragujevca koji je govorio o uèešæu javnosti u odluèivanju o pitanjima životne sredine u Srbiji, koja je bila praæena izlaganjem o istoj temi Sabine Jukan samo o pitanjima životne sredine u Bosni i Hercegovini. Radionica je završena diskusijom o narednim aktivnostima (identifikovanjem prekograniènih problema, priprema prezentacija, organizacija i realizacija otvorenih foruma za partnerske opštine).
VRH