6. Dec. 2013 Dodeljene opštinske stipendije za 2014.godinu

Dodeljene opštinske stipendije za 2014.godinu
Dodeljene opštinske stipendije za 2014.godinu
Pet novih studenta potpisalo je ugovore i time su postali stipendisti opštine Bogatiæ. Na konkurs za dodelu stipendija za 2014.godinu, prijavilo se sedam novih studenata koji studiraju prirodne nauke i èetiri studenta koji studiraju društvene nauke.Svake godine prema pravilniku o uslovima stipendiranja studenata, opština stipendira: dva studenta prirodnih, dva društvenih nauka i jednog studenta akademije umetnosti. Kako na konkursu nije bilo studenata akademija umetnosti, opština shodno odredbama pravilnika, stipendira tri studenta koji studiraju prirodne nauke i dva studenta koji studiraju društvene nauke, novèanim iznosom od 10.000,00 dinara, dvanaest kalendarskih meseci u godini. Svi studenti sa prosekom iznad 8.5 koji nisu dobili stipendiju a ispunjavaju uslove konkursa, za redovno školovanje do kraja godine mogu na pisarnici opštine, podneti zahtev za jednokratnu finansijsku pomoæ u iznosu do 35.000,00 dinara. Trenutno opštinsku stipendiju koristi èetvoro starih studenata i pet novih.
VRH