5. Dec. 2013 Otvorena još jedna državna apoteka u Bogatiæu

Otvorena još jedna državna apoteka u Bogatiæu
Otvorena još jedna državna apoteka u Bogatiæu
U Bogatiæu je otvorena još jedna državna apoteka u ulici Mije Jovanoviæa br. 40, preko puta Doma zdravlja, na osnovu potreba i preporuka graðana opštine Bogatiæ, a na predlog kolegijuma i struènog saveta apoteke „Šabac“, koji su uputili lokalnoj samoupravi u Šapcu. Na sveèanom otvaranju pored radnika i mnogobrojnih gostiju, prisustvovali su: ispred grada kao osnivaèa apoteke, zamenik gradonaèelnika Šapca Nemanja Pajiæ i direktor Doma zdravlja u Bogatiæu Goran Makunèeviæ. Prema reèima direktorice apoteke Snežane Lukiæ, apoteka „Šabac“ æe u saradnji sa Domom zdravlja u Bogatiæu, vršiti usluge primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Bogatiæ.
VRH