2. Dec. 2013 Humanitarni koncert folklornog ansambla "Ðido"

Humanitarni koncert folklornog ansambla
Humanitarni koncert folklornog ansambla "Ðido"

 

U Domu kulture u Bogatiæu, održan je humanitarni koncert folklornog ansambla "Ðido" u organizaciji Kulturno Obrazovnog Centra Bogatiæ, za pomoæ u leèenju Ivane Æurèiæ. Ivana je èlan Narodnog ansambla igara i pesama "Ðido" iz Beèeja. U prepunoj sali Doma kulture, publika je još jednom pokazala da Bogatiæ ima veliko srce.

VRH