15. Aug. 2011 Škola fudbala “ Open Fun” u Bogatiæu

Škola fudbala
Škola fudbala

Otvorena zabavna škola fudbala “Open Fun” i ove godine, u saradnji sa opštinom Bogatiæ, otvorila je svoja vrata za sve zainteresovane mališane koji æe u narednih nekoliko dana, na stadionu FK Maèva, moæi da uživaju u èarima igre i nauèe sve što je lepo u fudbalu i drugim sportovima.

Dvanaest struènih trenera i dvanaest asistenata, deci æe preneti svoja znanja, uèeæi ih prvenstveno sportskom duhu I viteškom nadmetanju,a kasnije æe svojim uèenicima omoguæiti da sami izaberu kojim sportom æe se baviti.

Ovaj projekat realizovan je u saradnji opštine Bogatiæ i Grada Šapca, uz podršku norveške i danske vlade. Cilj da se što više dece na ovaj naèin ukljuèi u sportske aktivnosti postignut je još prvog dana, jer je veæ na otvaranju škole bilo prisutno preko dve stotine èetrdeset mališana.

 

VRH