11. Aug. 2011 Èišæenje priobalja reke Drine u okviru akcije Eko karavan

Eko
Eko

Nedelja 31. Jul 2011

Nevladina organizacija Omladinski kišobran iz Šapca, u okviru akcije Eko karavan, posetila je opštinu Bogatiæ. Priobalje reke Drine, u selu Salaš Crnobarski, èetvrta je lokacija koju je ovaj karavan posetio. Cilj akcije bio je èišæenje divljih deponija, a sama akcija je nastavak prošlogodišnje kampanje „Budi OK za svoju sredinu“.

Klub demokratske omladine u Bogatiæu prepoznao je znaèaj ove akcije i potrudio se da bude deo organizacije i inplementacije akcije na teritoriji opštine Bogatiæ. Akciju u Maèvi podržalo je i dvoje mladih Belgijanaca koji su na proputovanju kroz Srbiju.

Projekat Eko karavan ove godine je proširen i trajaæe duže a finansiran je od strane gradske uprave Šabac i Fonda za zaštitu životne sredine.

VRH