22. Nov. 2012 Radovi na rekonstrukciji i izgradnji trotoara u Badovincima

Rekonstrukcija i izgradnja trotoara u Badovincima
Rekonstrukcija i izgradnja trotoara u Badovincima
Rekonstrukcija i izgradnja trotoara u Badovincima
Rekonstrukcija i izgradnja trotoara u Badovincima
Rekonstrukcija i izgradnja trotoara u Badovincima
Rekonstrukcija i izgradnja trotoara u Badovincima

U Mesnoj zajednici Badovinci u toku su radovi na realizaciji projekta rekonstrukcije i izgradnje trotoara. Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju Opštine Bogatiæ, ovim projektom je predvidela izgradnju trotoara, koji æe umesto postojeæih biti širi i imati bankine. Trotoari æe biti izgraðeni u dužini od 500m u ulicama „Karaðorðevoj“, „Pop Tešinoj“ i „Vase Èarapiæa“. Pripremni radovi su poèeli u avgustu ove godine, a biæe završeni do kraja tekuæeg meseca. Kako u selu veæ postoje semafori i pešaèki prelazi na glavnoj raskrsnici, izgradnjom trotoara æe se bezbednost u sabraæaju svih uèesnika, a naroèito dece, zbog škole koja se nalazi u centru sela, poveæati na najviši moguæi nivo.

VRH