20. Nov. 2012 Delegacija EU u Srbiji odobrila Opštini Bogatiæ i Bijeljini grant u maksimalnom iznosu do 574.000 eura

Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Sporazum o saradnji izmeðu opština Bogatiæ i Bijeljina
Sporazum o saradnji izmeðu opština Bogatiæ i Bijeljina
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Projekat Opštine Bogatiæ finansira Evropska Unija
Video prilog Delegacija EU u Srbiji odobrila Opštini Bogatiæ i Bijeljini grant u maksimalnom iznosu do 574.000 eura

Da se dobre ideje pretoèene u kvalitetno formulisan projektni predlog i te kako isplate, pokazuje znaèajna finasijska podrška koja je nedavno odobrena Opštini Bogatiæ. Naime, posle višemeseènog išèekivanja rezultata drugog javnog poziva u oblasti programa prekograniène saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina, prema proceduri, u Opštinu Bogatiæ stiglo je obaveštenje Zajednièkog odbora za ocenjivanje projektnih predloga, da je projekat koji je ova opština kandidovala izabran za finasiranje sredstvima Evropske Unije. Za projekat „Bogatiæ i Bijeljina – zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti poveæanjem energetske efikasnosti i promocijom korišæenja obnovljivih izvora energije“, od strane Delegacije EU u Srbiji i Delegacije EU u BiH, odobren je grant u maksimalnom iznosu od 574.000 eura! Aplikanti za ovaj projekat su ove dve prekograniène opštine, a partner Opštini Bogatiæ je Evropski centar za obnovljivu energiju, koji je smešten u gradu Gisingu u Austriji. Inicijativa i projektna ideja potekla je upravo iz Opštine Bogatiæ, èiji je projektni tim, prepoznajuæi potencijale našeg regiona u obnovljivim izvorima energije, a pre svega u biomasi, geotermalnim izvorima i hidropotencijalu, predložio susednom prekograniènom gradu Bijeljini saradnju na ovom programu. Potom se isti tim obratio gradonaèelniku austrijskog grada Gising, kao i Evropskom centru za obnovljivu energiju, sa idejom povezivanja i partnerske saradnje u cilju prenošenja njihovog znanja i institucionalnog iskustva u oblasti energetske efikasnosti i veæeg korišæenja obnovljive energije, na naše prostore. Predviðeno je izmeðu ostalog i da grupa naših poljoprivrednika, službenika i ðaka, poseti ovaj gradiæ na istoku Austrije, koji je postao poznat širom sveta, jer je odgovarajuæom energetskom politikom uspeo da u privrednom smislu oživi ceo region. Ukupna maksimalna vrednost kandidovanog projekta je preko sedamsto hiljada evra, a grantom obuhvaæeni maksimalni udeo samo za Opštinu Bogatiæ je 324.000 eura i to predstavlja 83% alociranih sredstava za ovu opštinu. Preostali deo odnosi se na obavezno kofinansiranje aplikanta, odnosno u ovom sluèaju Opštine Bogatiæ, i izražava se kroz rad projektnog tima na implementaciji projekta, koja poèinje u januaru 2013. godine, a trajaæe do juna 2014. godine. Prema informaciji dobijenoj od Zajednièkog tehnièkog sekretarijata iz Užica, u okviru drugog javnog poziva, na ovaj konkurs je bilo prijavljeno 154 projektna predloga, a od tog broja finansijsku donaciju EU dobilo je 16 projekata, meðu kojima su Grad Bijeljina i Opština Bogatiæ. Zvanièna zajednièka ceremonija potpisivanja ugovora oèekuje se krajem decembra.

VRH