5. Nov. 2012 U Bogatiæu održana smotra Kulturno umetnièkih društava maèvanskog i šumadijskog okruga

Regionalna smotra Kulturno umetnièkih društava
Regionalna smotra Kulturno umetnièkih društava
Video prilog U Bogatiæu održana smotra Kulturno umetnièkih društava maèvanskog i šumadijskog okruga

U organizaciji Kulturno obrazovnog centra Bogatiæ, a u saradnji sa Savezom amatera Srbije, održana je regionalna smotra Kulturno umetnièkih društava maèvanskog i šumadijskog okruga. Smotra je selekcionog karaktera za kvalifikovanje na "Republièki festival", koji æe se krajem novembra održati u Obrenovcu i okupiti 16 najboljih ansambala iz cele Srbije. Od 215 ansambala koliko je konkurisalo na republièkoj smotri u Bogatiæu, iz maèvanskog okruga uèestvovali su folklorni ansambli : "Ðido" Bogatiæ, "Živan Arnautoviæ" Badovinci i "Miæa Tadiæ" Krupanj. A iz šumadijskog okruga, ansambl Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abraševiæ". Za ocenjivanje ansambala na smotri, bila je zadužena Selekciona komisija, Saveza amatera Srbije u sledeæem sastavu: Srboljub Ninkoviæ - koreograf i mr. Mirjana Drobac - etnomuzikolog iz Beograda. Rezultati kojim su se ansambli plasirali na "Republièki festival", biæe poznati sredinom novembra, tj. kad se završe selekcije svih okruga.Kulturno obrazovni centar Bogatiæ je još jednom dokazao da je i pored problema sa kojima se susreæe amaterizam u Srbiji spreman da u svakom momentu preuzme odgovornost i ulogu organizatora. Prisutnost malog broja ansambala sa naše teritorije, koji su uèestvovali na ovoj okružnoj smotri, je upravo dokaz da treba raditi na koordinaciji i organizaciji u toj oblasti, što æe u narednom periodu biti zadatak i program rada KOC-a Bogatiæ.

VRH