5. Nov. 2012 Osnovna škola Mika Mitroviæ : Ugledni èas


"Ugledni èas"
Video prilog Osnovna škola Mika Mitroviæ : Ugledni èas
Video prilog Osnovna škola Mika Mitroviæ : Ugledni èas

U osnovnoj školi „Mika Mitroviæ“ u Bogatiæu, u okviru redovnog školskog programa iz predmeta Priroda i društvo, razredni starešina treæeg razreda drugog odeljenja Vesna Beriæ, održala je „Ugledni èas“. Uèenici imaju priliku, da se kroz ovu nastavnu jedinicu, upoznaju sa naèinom života kakav je bio u proteklim decenijama, u porodici, školi, kraju i da ga uporede sa današnjim naèinom života. Na ovakav naèin rada, uèenici se podstièu na razvijanje umeæa obrazlaganja i odbrane stavova na osnovu valjane argumentacije. Razmena znanja i iskustava, zajednièki rad na grupnom zadatku, grupno osmišljavanje naèina prezentacije rezultata, uèenici se stavljaju u aktivan odnos prema uèenju. Ovakve školske aktivnosti, su od izuzetnog znaèaja za našu kulturu, jer kroz ovakav proces usvajanja znanja, neguje se tradicija, obièaji i sve druge društvene i porodiène vrednosti, koje æe deca u svom odrastanju i školovanju usvajati.

VRH