26. Oct. 2012 Sedma redovna sednica SO Bogatiæ

Sedma redovna sednica SO Bogatiæ
Sedma redovna sednica SO Bogatiæ
Video prilog Sedma redovna sednica SO Bogatiæ

Novi saziv Skupštine opštine Bogatiæ održao je 7. Redovnu sednicu. Skupštinom je predsedavao predsednik skupštine Aleksandar Ilijaševiæ,a sednici je prisustvovao 30 od 31. odbornika.Dnevni red skupštine imao je 45 taèaka, a kao najvažniju odluku sa današnjeg zasedanja izdvajamo odluku o rebalansu budžeta opštine Bogatiæ.Na sednici su takoðe funkcija razrešeni dosadašnji predsednici, kao i pojedini èlanovi Opštinskih komisija i Upravnih odbora javnih preduzeæa. Najveæe primedbe opozicionih odbornika stavljene su na raspodelu budžetskih sredstava koje su predviðene ovim rebalansom. Sednici su pored odbornika prisustvovali i rukovodioci odeljenja opštinske uprave i direktori javnih preduzeæa. Naredna osma sednica Skupštine opštine Bogatiæ,a treæa po redu od kako je formirana nova opštinska veæina, biæe održana u roku od mesec dana.

VRH