19. Oct. 2012 Poèeli pripremni radovi na rekonstrukciji hipodroma u Bogatiæu

Radovi na rekonstrukciji hipodroma
Radovi na rekonstrukciji hipodroma
Video prilog Poèeli pripremni radovi na rekonstrukciji hipodroma u Bogatiæu

Na veliko zadovoljstvo ljubitelja konjièkog sporta u Maèvi, opština Bogatiæ poèela je radove na izgradnji i rekonstrukciji hipodroma u Bogatiæu. Ovaj objekat od 1991. godine, kada je zemljište na kome se nalazi vraæeno vlasnicima, nije bio u vlasništvu opštine. Protekle godine nadležne institucije uspele su da od vlasnika otkupe veæi deo zemljišta na kome se nalazi hipodrom, a do kraja 2013. godine ovaj kompleks biæe otkupljen u celosti. Paralelno sa otpoèetim radovima, opština Bogatiæ radi na izradi idejnog projekta buduæeg izgleda hipodroma, koji bi trebalo da bude jedan od najmodernijih objekata ove vrste u Srbiji. Idejni projekat æe biti javno predstavljen tokom decembra, a odmah po izradi idejnog biæe uraðen i glavni projekat na osnovu kojeg æe se obezbeðivati sredstva, delom iz republike a delom iz budžeta opštine. Kada bude završen, hipodrom u Bogatiæu biæe jedan od najmodernijih u Srbiji, i pored svih prateæih objekata, jedini u okruženju imaæe i travnatu i pešèanu stazu, što æe opštinu Bogatiæ zasluženo vratiti na mesto koje je u konjièkom sportu zauzimala pre dvadeset godina.

VRH