9. Oct. 2012 Projekat Evropske unije – iskorišæenje geotermalne energije u Bogatiæu

Projekat Evropske unije – iskorišæenje geotermalne energije
Projekat Evropske unije – iskorišæenje geotermalne energije
Projekat Evropske unije – iskorišæenje geotermalne energije
Projekat Evropske unije – iskorišæenje geotermalne energije
Projekat Evropske unije – iskorišæenje geotermalne energije
Projekat Evropske unije – iskorišæenje geotermalne energije
Video prilog Projekat Evropske unije – iskorišæenje geotermalne energije u Bogatiæu

Projekat Evropske unije koji je imao, izmeðu ostalog za cilj izradu prethodne studije izvodljivosti za iskorišæenje geotermalnog kapaciteta postojeæih bušotina u Bogatiæu, privodi se kraju. Na poziv Ministarstva za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine, predstavnici Opštine Bogatiæ, predvoðeni predsednikom, Slobodanom Saviæem, uèestvovali su u ponedeljak, 8. oktobra na konferenciji koju su zajednièki organizovali Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine i Privredna komora Srbije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji. Konferencija je održana u zgradi Privredne komore Srbije u Beogradu, u prisustvu predstavnika meðunarodnih fondova i finansijskih institucija. Cilj konferencije je bio javno predstavljanje prethodnih studija izvodljivosti u oblasti geotermalne energije i kombinovane proizvodnje elektriène i toplotne energije. Poznato je da je Opština Bogatiæ izabrana od strane stranih konsultanata iz Španije i Islanda, kao jedna od tri najpovoljnije opštine u Srbiji koja bi mogla da iskoristi potencijal postojeæih bušotina za grejanje javnih zgrada, stambenih i privatnih objekata, staklenika i plastenika, bazena, pa èak i za zalivanje useva posle iskorišæenja toplote, zahvaljujuæi povoljnom hemijsko-mineralnom sastavu vode. Predsednik Opštine, Slobodan Saviæ, izneo je u razgovoru sa predstavnicima Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Delegacije Evropske unije u Srbiji, da se Opština Bogatiæ ubrzano priprema za realizaciju ovog projekta, istražnim radnjama i èišæenjem bušotine BB1, èija su temperatura i izdašnost dovoljne za poèetno zagrevanje svih javnih ustanova u Bogatiæu – opštinske zgrade, osnovne i srednje škole, opštinskog suda, doma zdravlja, vrtiæa, zgrade MUP-a, KOC-a. Podsetimo, da su potrebna finansijska sredstva predviðena realizacijom dobijene prethodne studije izvodljivosti oko 2.600.000 eura, a da je tokom ovog razgovora nagoveštena moguænost uvrštavanja finansiranja jedne ovakve studije kroz bespovratna finansijska sredstva putem programa predpristupne pomoæi Evropske unije za 2014. godinu.

http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=3992

VRH