31. Aug. 2012 Šteta od suše u opštini Bogatiæ procenjena na 3 milijarde i 428 miliona dinara. Direkcija za poljoprivredu i selo opštine uputila izveštaj nadležnom Ministarstvu

Suša u opštini Bogatiæ
Suša u opštini Bogatiæ
Video prilog Suša u opštini Bogatiæ

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ИЗАЗВАНЕ СУШОМ У општини Богатић екстремно високе температуре и минимална количина падавина оставиле су несагледиве последице на пољопривредну производњу. Негативан утицај климатских прилика одразиће се не само у текућој години, него ће последично још више штете нанети у предстојећој. На територији општине Богатић од укупно 32 хиљаде хектара пољоривредног земљишта у овој години највише је био заступљен кукуруз коме је ова суша нанела катастрофалне штете. Поред кукуруза и остале биљне културе су претрпеле значајне губитке. Дужи временски периоди у јуну и јулу месецу без падавина и екстремно високе температуре биле су кобне за биљке у свим фазама вегетативног циклуса. Осим малих површина под воћем и поврћем, на територији општине пољопривредни произвођачи не располажу са системима за наводњавање па се све културе гаје у систему сувог ратарења. Кукуруз је засејан у оптималном року и добро је стартовао, али се сушни период са високим температурама поклопио са фазом опрашивања што је довело до смањеног или чак никаквог опрашивања. Код већине биљака клип се није ни формирао, а где јесте он је са смањеним бројем зрна. Све укупно за последицу ће имати смањен принос кукуруза за преко 70 %. Соја је такође погођена екстремним климатским условима и код ње се то одражава на смањење укупног броја мауна и мањи број зрна у њима. Процењује се да ће овогодишњи род соје бити смањен за 60 %. Луцерка која је доста заступљена јер је у општини Богатић развијено сточарство имала је такође смањење приноса у сва три (стара луцеришта), односно оба (нова луцеришта) откоса. Ово смањење се креће око 50 %. Површине засејане дуваном су углавном наводњаване, али мањи удео је оних које немају систем наводњавања и код њих се бележи губитак у производњи у мањем проценту. Треба напоменути да је на њивама спроведена пуна агротехника (што ову ситуацију чини још драматичнијом због великих улагања у пролећној сетви) и да је примењен систем заштите од корова те да се евентуална закоровљеност као узрок смењеног приноса може искључити. Велике губитке су имали и они произвиђачи који су се определили за воћарску и повртарску производњу. Они су још почетком године имали доста штете од јаких мразева, а затим су екстремно високе температуре задале још један ударац и онако ослабљеној производњи. Оштећење на воћним врстама изазвано сушом износи око 10 до 15 %. Генерално оваква ситуација је утицала на повећање цена основних пољопривредних производа ( житарица, индустријског биља, сена, ...) што додатно отежава ситуацију у којој су се нашли пољопривредни произвођачи са територије општине Богатић. Негативне последице ће се одразити кроз смањење и онако ослабљеног сточног фонда. До краја године, а нарочито почетком следеће, можемо очекивати масовну распродају приплодног материјала (крава, крмача, оваца) без обзира на висину генетског потенцијала истог. Ови матични запати заврши ће у кланицама, а глави разлог томе биће потреба пољопривредника да смање потрошњу сточне хране која ће бити у великом дефициту. Временске прилике нису ишле никако на руку пољопривредној производњи јер општина Богатић припада северо-западном делу земље који је имао у току јуна и јула месеца дуже периоде без падавина, а кишни дани којих је било мало донели су са собом свега 20 % падавина од вишегодишњег просека. Недостатак воде још је био тежи под утицајем екстремно високих температура које су се у врелим летњим данима кретале преко 35°С. На основу свега напред наведеног и обиласка терена, комисија за процену штете изазване сушом утврђује да на територији општине Богатић штета изазвана сушом износи 3.428.350.000 динара.

VRH