26. Aug. 2012 Promocija Atlasa domaæih životinja

Atlas domaæih životinja
Atlas domaæih životinja
Video prilog Promocija Atlasa domaæih životinja

U sveèanoj sali Skupštine opštine Bogatiæ održana je prezentacija jedinstvene publikacije, namenjene uèenicima srednje škole, obrazovnog profila veterinarski tehnièar,“ANATOMSKI ATLAS DOMAÆIH ŽIVOTINjA - Lokomotorni aparat i organologija” autora dr vet.med. Branislava Beriæa, profesora Maèvanske srednje škole Bogatiæ. Publikacija je nastala kao rezultat obuke „Kreiranje i izrada nastavnih materijala“ u okiru programa reforme srednjeg struènog obrazovanja, a èinjenica postojanja ogromne praznine u ovoj oblasti, kao i želja a da svoje veliko iskustvo u obrazovanju prenese onima kojima je ono najpotrebnije i da doprinese rešavanju izazova dostupnosti adekvatne litetature dala je veliki podstrek autoru. Ovaj jedinstven izdavaèki poduhvat je prvi ove vrste, jer sadrži izabrane ilustracije i svakako æe predstavljati ogroman doprinos ukupnoj bibliografiji Srbije. Skupu su se pored autora, obratili i predsednik Skupštine opštine, recenzent Prof.dr Dragiša Trailoviæ i profesor Aleksandar Tokiæ iz Srednje poljoprivredne škole Svilajnac.

VRH