7. Aug. 2012 SUŠA U OPŠTINI BOGATIÆ PROGLAŠENA ELEMENTARNOM NEPOGODOM

SUŠA  PROGLAŠENA ELEMENTARNOM NEPOGODOM
SUŠA PROGLAŠENA ELEMENTARNOM NEPOGODOM
SUŠA  PROGLAŠENA ELEMENTARNOM NEPOGODOM
SUŠA PROGLAŠENA ELEMENTARNOM NEPOGODOM
SUŠA  PROGLAŠENA ELEMENTARNOM NEPOGODOM
SUŠA PROGLAŠENA ELEMENTARNOM NEPOGODOM
Video prilog SUŠA U OPŠTINI BOGATIÆ PROGLAŠENA ELEMENTARNOM NEPOGODOM
Video prilog SUŠA U OPŠTINI BOGATIÆ PROGLAŠENA ELEMENTARNOM NEPOGODOM

Nezapamæena suša koja je ove godine pogodila našu zemlju,ali i èitav region prouzrokovala je ogromnu štetu.Po proceni struènjaka gotovo 70% roda kukuruza je uništeno.Ni u Maèvi situacija nije ništa bolja,pa stoga maèvanski ratari sa pravom oèekuju da im se pritekne u pomoæ.Skupština Opštine Bogatiæ na svojoj prošloj sednici je donela odluku da sušu proglasi elementarnom nepogodom, te se sada èeka potez i istovetna odluka od nadležnog Ministarstva. Oèajni maèvanski poljoprivrednici potpuno sasušene stabljike kukuruza ovih dana seku i pretvaraju u stoènu hranu.Gotovo su sigurni da æe im ovogodišnji rod kukuruza strahovito podbaciti,te da neæe moæi da prežive bez odgovarajuæe pomoæi.Po mišljenju direktora Direkcije za poljoprivredu Opštine Bogatiæ intervencija iz robnih rezervi je apsolutno neminovna,pri èemu bi se naèin otplate naknadno dogovorio i sprovodio tokom naredne godine.Ostalo je još malo nade da æe neka skorašnja kiša koliko-toliko pomoæi,ali u ovom trenutku je svima jasno da su državni organi na potezu.To još jednom pokazuje da je preko potrebno donošenje jasne strategije o navodnjavanju poljoprivrednog zemljišta,kako bi se u perspektivi ovakave prirodne æudi,koliko je god to moguæe svele na normalnu meru.

VRH