6. Aug. 2012 “ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX

“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
“ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX
Video prilog “ÐIDO” OSVOJIO GRAND PRIX

Folklorni ansambl “Ðido” iz Bogatiæa, uèestvovao je na XVII Meðunarodnom festivalu folklora u gradu Olstinu, Republika Poljska, koji je održan od 21.07. do 30.07.2012. godine. Privilegiju, a i veliku èast, da na ovom prestižnom festivalu uèestvuje, ovaj maèvanki ansambl,dobio je kako bi na najbolji naèin prikazao srpsku kulturu, obièaje i deo veoma bogate tradicije. Poziv za uèešæe upuæen je direktno od sekcije CIOFF-a (Centralna Internacionalna organizacija za folklornu umetnost) za Poljsku na osnovu konkursa koji je raspisan prošle godine, kao i na osnovu ranijih uèešæa na velikim festivalima širom Evrope, takoðe u organizaciji CIOFF-a. Na festivalu je uèestvovalo 13 ansambala iz 9 zemalja i to iz: Maðarske, Turske, Rusije, Hrvatske, Srbije, Indije, Meksika, Ekvadora I Poljske ( 5 ansambala). Festival je takmièarskog karaktera i vrlo je zahtevan u mnogo oblasti, ukljuèujuæi i zabavno-kreativne programe i radionice za narodnu igru. Sve grupe su imale obavezu celoveèernjih programa od 70 minuta u kontinuitetu na profesionalnim scenama u ogromnim amfiteatrima koji su primali i do 5000 posetilaca. Na osnovu izvedenog visokoprofesionalnog muzièko-scenskog i igraèkog programa, struèni žiri koji su èinili etnokoreolozi i etnomuzikolozi, koji su pratili sve ansamble svih 10 dana festivala, doneli su odluku da najveæe priznanje festivala, koje je inaèe jedno od najvrednih priznanja CIOFF-a, “Grand Prix”, dodeli Folklornom ansamblu “Ðido” iz Bogatiæa. Ovo visoko priznanje u oblasti folklorne umetnosti stiglo je u Srbiju i opštinu Bogatiæ, a doneo ga je, kako kažu jedan od brendova opštine Bogatiæ, Folklorni ansambl “Ðido” koji je veæ obezbedio ponovno uèešæe na ovom festivalu (kao pobednik) za tri godine. Zvanièan prijem u znak zahvalnosti ekipi od 36 èlanova, na ovakvom uspehu održan je u Etno-parku Sovljak u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra Bogatiæ i èelnika opštine Bogatiæ. Ovaj neumorni ansambl nastupio je veæ 4. avgusta na tradicionalnoj manifestaciji “Hajduèko veèe”, a nastupaæe i 11. avgusta na Meðunarodnom festivalu “Srem folk fest” u Sremskoj Mitrovici

VRH