1. Aug. 2012 Likovna Kolonija Sovljak 2012.

Likovna Kolonija Sovljak 2012.
Likovna Kolonija Sovljak 2012.
Video prilog Likovna Kolonija Sovljak 2012.
Video prilog Likovna Kolonija Sovljak 2012.
Video prilog Likovna Kolonija Sovljak 2012.

Ove godine po èetrnaesti put u organizaciji KOC-a Bogatiæ,prireðena je slikarska kolonija koja se odigrava u staroj,ambijentalnoj sredini Etno-sela u Sovljaku.Osmorica umetnika sa èetkicom u ruci pokušavaju da posredstvom slikarskog platna iskažu bar deo tradicionalnog maèvanskog ambijenta,današnjim generacijama mladih Maèvana ne baš tako dobro poznatog.No pored plodnih maèvanskih pejzaža,mesto na platnima pronalaze i motivi iz drugih predela naše zemlje, pa nam tako gost iz Banata ostavlja u zalog i sliku sa pejzažima njegovog rodnog kraja.S obzirom na èinjenicu da sva ova umetnièka dela ostaju vlasništvo bogatinskog KOC-a,umetnièka riznica Bogatiæa svake godine biva sve bogatija na zadovoljstvo svih kojima je slikarstvo omiljeni hobi ili struka,a Maèva u takvima nikada nije oskudevala.Krajem oktobra meseca graðani Bogatiæa æe imati priliku da provere majstorije svojih gostiju iz sveta umetnosti,a nakon toga izložbe æe biti prireðene i u Šapcu,Loznici,S.Mitrovici i Bijeljini.Posle taèno nedelju dana predanog rada i druženja,na Svetog Iliju 2.-og Avgusta,ovogodišnja slikarska kolonija u Sovljaku æe spustiti zavesu sa nestrpljenjem išèekujuæi naredni susret,i novo okupljanje umetnika željnih da svoje umetnièke sklonosti ovaplote u autentiènom prostoru naše Maève.

VRH