28. Jul. 2012 Sveèano otvorena slikarska kolonija „Sovljak 2012“.

Slikarska kolonija „Sovljak 2012“
Slikarska kolonija „Sovljak 2012“
Video prilog Sveèano otvorena slikarska kolonija „Sovljak 2012“

U organizaciji Kulturno-obrazovnog centra a pod pokroviteljstvom opštine Bogatiæ, otvorena je èetrnaesta po redu slikarska kolonija „Sovljak 2012“. Zbog lošeg vremena otvaranje je održano u hotelu u Bogatiæu, pa su mnogobrojni posetioci ostali uskraæeni za užitak koji pruža arhaièni ambijentalni kompleks Etno parka u Sovljaku. Posetioce i uèesnike kolonije pozdravili su akademski slikar Dragan Martinoviæ i direktor centra Leonid Radovanoviæ, a koloniju je otvorio akademski slikar Nenad Stankoviæ. Za èetrnaest godina koliko traje, na koloniji je uèestvovalo preko 90 umetnika i nastao je veliki broj dela koja su obogatila slikarsku zbirku Kulturno-obrazovnog centra u Bogatiæu. Kolonija æe ove godine trajati sedam dana, a sveèano zatvaranje predviðeno je za sledeæi petak.

VRH