12. Jul. 2012 Treæa redovna sednica Skupštine opštine Bogatiæ

Treæa redovna sednica SO Bogatiæ
Treæa redovna sednica SO Bogatiæ
Video prilog Treæa redovna sednica Skupštine opštine Bogatiæ

Treæa redovna sednica Skupštine opštine Bogatiæ održana je danas. Sednicom je predsedavao Aleksandar Ilijaševiæ, predsednik skupštine, a u sali je tokom sednice bilo prisutno 26 odbornika. Ova skupština protekla je u fer i demokratskoj atmosferi a na samoj sednici dužnosti su razrešeni i ponovo na nju postavljeni direktori èetiri javne ustanove. Na mesto direktora Direkcije za graðevinsko zemljište reizabran je Siniša Puziæ, takoðe je i dosadašnji direktor Turistièke Organizacije Darko Mašiæ ponovo izabran na tu funkciju, a promena neæe biti ni u Centru za socijalni rad jer æe direktorske poslove i dalje obavljati Angelina Jurišiæ, dosadašnji direktor ove ustanove. Jedina promena biæe ta što æe od sada Kulturno-obrazovni centar voditi Leonid Radovanoviæ, pravnik iz Bogatiæa. Sledeæa èetvrta po redu sednica u novom sazivu SO Bogatiæ, trebalo bi da bude održana u roku od dva meseca.

VRH