12. Jul. 2012 MAÈVANSKE LILE

Video prilog MAÈVANSKE LILE

Lilenje je tradicionalni obièaj karakteristièan za maèvanski kraj i Belotiæ, rodno mesto Miliæa od Maève. Sam obièaj se odigrava uoèi Petrovdana u svim maèvanskim selima, tako što deca pale vatre i lile koje mogu biti maèkovci ili napravljene od gume, slame drveta i sl .Na Radovan kuli u Belotiæu sam Miliæ se trudio da se ovaj obièaj omasovi i uvelièa sa svim prateæim kulturno umetnièkim programom, i stvori brend „Maèvanske lile“.Na samoj Radovan kuli Miliæ je organizovao lilenje od kraja osamdesetih sve do 1998.god. poslednji put za njegovog života.Ove godine je ponovo zahvaljujuæi mesnoj zajednici Belotiæ,Kulturno umetnièkom društvu Belotiæ,Turistièkoj organizaciji opštine Bogatiæ i predstavnika porodice Stankoviæ sinovca Miliæa od Maève ,Nenada Stankoviæ,ova manifestacija dobila novo interesovanje i u punom sjaju vratila svoju staru slavu u Belotiæu.

VRH