5. Jul. 2012 KORAK BLIŽE KA GREJANJU NA GEOTERMALNU ENERGIJU

BLIŽE GREJANJU NA GEOTERMALNU ENERGIJU
BLIŽE GREJANJU NA GEOTERMALNU ENERGIJU
Video prilog KORAK BLIŽE KA GREJANJU NA GEOTERMALNU ENERGIJU

Predstavnici Ministarstva za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije, kao i konzorcijuma koji radi prethodnu studiju izvodljivosti za geotermalnu energiju u Bogatiæu: španske kompanije Eptisa, islandske kompanije Mannvit i domaæe firme Energy Saving Group, posetili su danas Opštinu Bogatiæ, kako bi predsedniku Opštine Slobodanu Saviæu uruèili prvu draft verziju studije o korišæenju geotermalne energije za toplifikaciju javnih i stambenih zgrada u Bogatiæu. Prema radnoj verziji ove studije, samo iz jedne bušotine, koja je u vlasništvu Opštine Bogatiæ (BB1, dubine 470 m, izlivne temperature 75 stepeni, koja se nalazi se u naselju Bogatiæ), moguæa je toplifikacija opštinske zgrade, Maèvanske srednje škole, Osnovne škole, zgrade suda i policije, obdaništa i nove sportske hale, kao i drugih javnih i stambenih zgrada u Bogatiæu. Grejanje ovih objekata na skupe energente kao što su ugalj, mazut, elektrièna energija ili lož ulje, u fazi realizacije ove studije, biæe zamenjeno obnovljivim i stalno dostupnim jeftinim energentom – termalnom vodom, kojom Bogatiæ obiluje. Osim jasno iskazane ekonomske raèunice, po realizovanoj investiciji, sekundarni društveni uticaj ovog projekta je i poboljšanje kvaliteta grejanja, a tako i ukupnog konfora i kvaliteta života stanovništva. Nije zanemarljiv znaèaj ovog projekta i na smanjenje zagaðenja vazduha, odnosno na znaèajnije smanjenja emisije ugljendioksida i èestica iz uglja i mazuta. Bogatiæ æe realizacijom ove studije dobiti preduslov da postane i atraktivna turistièka destinacija, a istovremeno dobija i sistem daljinskog grejanja. Studija u kojoj je Bogatiæ izabran zajedno sa još dve potencijalne opštine u Srbiji, finansirana je sredstvima EU i prethodnog dana je promovisana pred struènom javnošæu na konferenciji u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku u Beogradu. Procenjena vrednost realizacije ovog projekta je oko 2,6 miliona evra, od èega se najveæi deo potrebnih sredstava takoðe oèekuje iz odgovarajuæih fondova Evropske unije.

VRH