30. May. 2012 Akcija dobrovoljnog davanja krvi pripadnika MUP-a, PS Bogatiæ

Akcija dobrovoljnog davanja krvi pripadnika MUP-a u Bogatiæu
Akcija dobrovoljnog davanja krvi pripadnika MUP-a u Bogatiæu
Video prilog Akcija dobrovoljnog davanja krvi pripadnika MUP-a, PS Bogatiæ

Povodom dana Policije, koji se proslavlja svake godine na veliki hrišæanski praznik Trojice,pripadnici MUP-a Srbije policijske stanice Bogatiæ u saradnji sa Graniènom policijom i Crvenim krstom Bogatiæ, veæ treæu godinu za redom organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovim humanim gestom, danas je prikupljeno oko 30 jedinica krvi, a veæina pripadnika MUP-a koji su se odazvali današnjoj akciji su višestruki davaoci krvi. Prikupljena krv biæe donirana Opštoj bolnici Šabac,a prema reèima naèelnika PS Bogatiæ zaposleni u ovj instituciji æe se i ubuduæe rado odazivati na sve akcije ovog tipa.

VRH