28. May. 2012 Konaèni rezultati lokalnih izbora u opštini Bogatiæ

Ponavljanje izbora u Badovincima na biraèkom mestu br.5
Ponavljanje izbora u Badovincima na biraèkom mestu br.5
Video prilog Konaèni rezultati lokalnih izbora u opštini Bogatiæ

Prema odluci nadležnog sudskog organa, na biraèkom mestu broj 5 u Badovincima, juèe je ponovljeno glasanje za predstavnike lokalne vlasti. Rezultati ponovljanjih izbora na ovom biraèkom mestu uslovili su promenu u raspodeli odbornièkih mandata u SO Bogatiæ.Cenzus je prešla i grupa graðana „Maèva evropska regija“  i time obezbedila 2 odbornièka mandata. Pored ove grupe graðana u radu SO Bogatiæ uèestvovaæe Demokratska stranka i Nova Srbija sa po 6 odbornika, Socijalistièka partija Srbije sa 5, Srpska napredna stranka sa 4 odbornika, Ujedinjeni regioni Srbije i Jedinstvena Srbija sa po 3 i grupa graðana „Pozitivna Maèva“ sa 2 obornièka mandata. Opštinska izborna komisija saopštila je da uloženi prigovor na juèerašnje ponovljene izbore od strane Srpske napredne stranke, zbog tehnièke greške u zapisniku, nije prihvaæen, tj.odbijen je kao neosnovan.

VRH