24. May. 2012 Nastavljaju se radovi uvoðenja kablovske televizije i interneta

Nastavljaju se radovi uvoðenja kablovsko distribucionog sistema na teritoriji Opštine. U subotu æe se vršiti anketiranje graðana Belotiæa za uvoðenje kablovske televizije, odnosno kablovske televizije i interneta. Posle Belotiæa, anketiranje graðana i uvoðenje kablovske televizije i interneta nastaviæe se u Dublju, Klenju i Badovincima.

VRH