17. May. 2012 U Bogatiæu otvorena izložba slika studenata Fakulteta likovnih umetnosti

Izložba slika studenata FLU
Izložba slika studenata FLU
Video prilog U Bogatiæu otvorena izložba slika studenata Fakulteta likovnih umetnosti

U sveèanoj sali Opštine Bogatiæ,a u organizaciji Narodne biblioteke „Janko Veselinoviæ“ Bogatiæ otvorena je izložba slika studenata i postdiplomaca sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. “Na izložbi su predstavljeni radovi studenata iz klase profesora Jovana Sivaèkog. Specifiènost ove izložbe je u tome što su mladi umetnici izrazito razlièitih poetika predstavljeni i povezani na nivou njihovog akademskog statusa. Širok pristup tretiranju crteža i slike, od tradicionalnog rada po modelu do savremenog izražavanja uz upotrebu novih medija, ukazuje na uporan istraživaèki rad, kako u tehnièkom tako i u tematskom smislu. Ovi mladi umetnici su svežinom ideja, inovativnošæu i slobodom interpretacije sopstvenih shvatanja i zamisli pokazali da u narednim godinama mogu napraviti dela koja æe, sigurno u pozitivnom smislu, uticati na promene aktuelne umetnièke scene.” kaže autorka izložbe Milica Preliæ.                               

Uèesnici izložbe su: Kaæa Krsmanoviæ,Lidija Platiša,Marija Ðurièiæ,Marija Maksimoviæ,Marijana Æurèiæ,Milan Stanimiroviæ,Milena Milivojeviæ,Miloš Bogdanoviæ,Sandra Nogiæ,Sara Vukiæeviæ,Silvija Bogiæ, Sonja Borièiæ,Sreæko Nedeljkoviæ,Tamara Mladenoviæ,Valentina Vagner,Ana Banduka,Jelena Nikoliæ,Ana Ivanovska, Anastasija Tasiæ,Ivana Markoviæ.

VRH