12. May. 2012 Zvanièni rezultati lokalnih izbora

Zvanièni rezultati lokalnih izbora koje je objavila Opštinska izborna komisija opštine Bogatiæ:

Demokratska stranka – Boris Tadiæ - 2606 glasova -  6 mandata

Nova Srbija – 2294 glasova -  6 mandata

Ivica Daèiæ -„Socijalistièka partija Srbije“(SPS) – 2293 glasova -  5 mandata

Pokrenimo Bogatiæ – Tomislav Nikoliæ – 1999 glasova -  5 mandata

Ujedinjeni regioni Bogatiæ – prim. Dr Svetlana kneževiæ – 1315 glasova -  3 mandata

Dragan Markoviæ Palma – Jedinstvena Srbija – Leonid Radovanoviæ – 1285 glasova -  3 mandata

Grupa graðana Pozitivna Maèva – 1187 glasova -  3 mandata

Grupa graðana Maèva evropska regija – 806 glasova -  /

Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica – 715 glasova -  /

Èedomir Jovanoviæ-Preokret-Vladan Jošiæ, Liberalno demokratska partija, Srpski pokret obnove, Ujedinjena seljaèka stranka – 678 glasova -  /

Srpska radikalna stranka – Dr Aleksandar Martinoviæ – 610 glasova - /

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS – 190 glasova -  / 

 

Naziv liste
Broj glasova
Broj odbornièkih mandata
Demokratska stranka – Boris Tadiæ
2606
6
Nova Srbija
2294
6
Ivica Daèiæ -„Socijalistièka partija Srbije“(SPS)
2293
5
Pokrenimo Bogatiæ – Tomislav Nikoliæ
1999
5
Ujedinjeni regioni Bogatiæ – prim. Dr Svetlana kneževiæ
1315
3
Dragan Markoviæ Palma – Jedinstvena Srbija – Leonid Radovanoviæ
1285
3
Grupa graðana Pozitivna Maèva
1187
3
Grupa graðana Maèva evropska regija
806
/
Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica
715
/
Èedomir Jovanoviæ-Preokret-Vladan Jošiæ, Liberalno demokratska partija, Srpski pokret obnove, Ujedinjena seljaèka stranka
678
/
Srpska radikalna stranka – Dr Aleksandar Martinoviæ
610
/
Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
190
/

 

VRH