1. Aug. 2022 Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термотехничког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Богатић за 2022. годину

Документи
VRH