13. May. 2022 Решење о додели средстава из буџета општине Богатић за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2022. години

Решење о додели средстава из буџета општине Богатић за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2022. години
На основу образложеног Предлога стручне комисије Председник опшине Богатић донео је Решење о додели средстава из буџета општине Богатић за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2022. години.
Сви медији који су добили мањи износ од траженог а прихвате додељена средства, образац ревидираног буџета могу преузети из прилога.
Рок за доставу ревидираног буџета је 7 дана од дана пријема Решења.
Решење о додели суфинансирајућих средстава у целости, Предлог о додели средстава и Образац ревидираног буџета, могу се преузети на овој страници путем линка - испод овог текста.
Документи:
Документи
VRH