17. Jan. 2022 Најуспешнијим студентима додељене годишње наградне студентске стипендије

На основу расписаног Kонкурса, сходно одредбама Одлуке о годишњим наградним студентским стипендијама, а по Решењу Општинског већа општине Богатић, шест најбољих студената основних академских студија и мастер академских студија, факултета чији је оснивач Република Србија, у школској 2021/2022. години биће стипендирани из општинског буџета.  

       I Годишња НАГРАДНА студентска стипендија за школску 2021/2022. годину, додељује се студентима са територије општине Богатић и то:   

    ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

  1. Дражић Тамара, студент IV године студија,  Природно- математичког факултета у Новом Саду, студијски програм информационе технологије, са просечном оценом 9,39.
  2. Берић Стефан, студент мастер академских студија, Природно-математичког факултета у Новом Саду, студијски програм мастер еколог-модул заштита природе и одрживи развој, са просечном оценом 9,19.

 

            ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ

  1. Бановац Тамара, студент IV године студија, Факултета техничких наука у Новом Саду, студијски програм енергетика, електроника и телекомуникације, са просеком 9,79.
  2. Јоцковић Снежана, студент мастер академских студија, Саобраћајног факултета у Београду, студијски програм ваздушни саобраћај и транспорт, са просечном оценом 9,12.

 

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

  1. Даниловић Александра, студент VI године на  Пољопривредном факултету у Новом Саду, студијски програм ветеринарска медицина,са просечном оценом 9,24.
  2. Ђурковић Ивана, студент V године студија, Медицинског факултета у Београду, студијски програм медицина, са просечном оценом 9,06.

     Сходно Одлуци, додељене су годишње наградне студентске стипендије студентима III и наредних година студија који имају пребивалиште на територији општине Богатић, нису поновили ни једну годину студија, на претходним годинама студија постигли просечну оцену најмање 9,00 а школовање им се финансира из буџета Републике Србије.

     Стипендије ће се исплаћивати, у месечном износу од по 10.000,00 динара, за све календарске месеце, за шк. 2021/2022. годину.

VRH