24. Mar. 2012 U Bogatiæu otvorena izložba slika akademskog slikara Bogdana Ðoriæa

Izložba slika Bogdana Ðoriæa
Izložba slika Bogdana Ðoriæa
Video prilog U Bogatiæu otvorena izložba slika akademskog slikara Bogdana Ðoriæa

U sveèanoj sali SO Bogatiæ, a u organizaciji Narodne biblioteke „Janko Veselinoviæ „ otvorena je izložba akademskog slikara Bogdana Ðoriæa. Bogdan je roðen 1983. godine u Zrenjaninu, a Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu završio je 2009. godine. Ova izložba je druga od planiranih deset koje æe biti organizovane u okviru konkursa koji je biblioteka raspisala krajem prošle godine, tako da æe bogatinska publika tokom cele godine imati priliku da uživa u delima mladih akademski obrazovanih slikara, vajara i dizajnera. Izuzetno zanimljiva izložba Bogdana Ðoriæa otvorena je do 29. marta, a svi zainteresovani je mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 èasova.

VRH