18. Aug. 2021 Решење о додели средстава црквама и верским заједницама по спроведеном јавном конкурсу

По спроведеном јавном конкурсу, а на основу Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Богатић и предлога Kомисије за односе са верским заједницама, Општинско веће општине Богатић донело је решење о додели средстава црквеним општинама и верским заједницама за суфинансирање пројеката у 2021. години.

Сходно донетом решењу, обавештавају се све Црквене општине и верске заједнице којима су додељена средства да у року од 7 дана од дана пријема решења, доставе изјаве да ли прихватају додењена средства или изјаве да одустају од истих а такође и ревидиран буџет за суфинансирање програма. Изјаву и ревидиран буџет доставити на адресу: Општинска управа Богатић, одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, ул. Мике Витомировића, бр. 1, 15350 Богатић или предатом на писарници Општинске управе општине Богатић.

Црквене општине и верске заједнице које прихвате додељена средства, у обавези су да отворе наменске текуће рачуне код Министарства финансија - Управе за трезор, испостава Богатић. Решење о одабиру пројеката/програма цркава и верских заједница и образац ревидираног буџета, могу се преузети на овој страници, путем линка - испод овог текста.

Документи
VRH