6. Aug. 2021 Одлука о усвајању извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину

Одлука о усвајању извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода Богатић - прва фаза 15000 ЕС у К.О. Црна Бара, општина Богатић.

Документи
VRH