21. Mar. 2012 Poseta stranih investitora Opštini Bogatiæ

 Poseta stranih investitora Bogatiæu
Poseta stranih investitora Bogatiæu
 Poseta stranih investitora Bogatiæu
Poseta stranih investitora Bogatiæu
 Poseta stranih investitora Bogatiæu
Poseta stranih investitora Bogatiæu
 Poseta stranih investitora Bogatiæu
Poseta stranih investitora Bogatiæu
 Poseta stranih investitora Bogatiæu
Poseta stranih investitora Bogatiæu
Video prilog Poseta stranih investitora Opštini Bogatiæ

Kao rezultat prethodnih razgovora održanih u Beogradu, direktor kompanije General Renewable Energies iz Ženeve i jedan od osnivaèa Zelene energije Srbije, g-din Sebastian Molina, sa saradnicima, posetio je Bogatiæ. Cilj posete je bio nastavak razgovora sa predsednikom Opštine Bogatiæ, g-dinom Slobodanom Saviæem oko moguæih investicija u izgradnju postrojenja koje æe koristiti ostatke iz poljoprivrede za proizvodnju elektriène i toplotne energije, a pored toga obezbedjivati poljoprivrednicima ðubrivo, kao sporedni proizvod u ovom procesu. Na zajednièkom sastanku, predsednik Opštine i njegovi saradnici su detaljno pojasnili stranim partnerima koje su to proseène godišnje kolièine kukuruzovine (šarovine), slame, sena i drugih ostataka iz ratarske proizvodnje, kolike su dostupne kolièine suvišnog i nekorišæenog otpadnog drveta u vidu granja i ogranaka, a takoðe i koja kolièina otpada se generiše u stoèarskoj proizvodnji. Osim ovoga, nastavljeni su razgovori i o moguæem otvaranju fabrike za proizvodnju opreme u postrojenjima za korišæenje obnovljivih izvora energije u Bogatiæu, jer je cilj ovih investitora da proizvodnju za podruèje Jugoistoène Evrope izmeste u Srbiju. Posle sastanka, strani gosti su obišli nekoliko lokacija na kojima bi se mogla prikupljati biomasa, lokacije za izgradnju postrojenja, kao i mesta za moguæu izgradnju fabrike za proizvodnju opreme, a takoðe su obišli i izvore geotermalne vode i lokacije za izgradnju hidroelektrane - predviðene Prostornim planom Opštine Bogatiæ. Sledeæi korak, kako je dogovoreno u zakljuèku ove posete, jeste potpisivanje protokola o investicionoj saradnji, prilikom prvog narednog dolaska ove grupe investitora u Srbiju, posle kojeg bi usledio rad na realizaciji dogovorenih aktivnosti.

VRH