22. Mar. 2021 Одржана девета седница Општинског већа општине Богатић

Дана 22.03.2021. године у малој сали Скупштине општине Богатић одржана је 9. седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа разматрали су укупно 15 тачака дневног реда. Присутно је било осам чланова Општинског већа, а седницом је председавао председник Општинског већа Милан Дамњановић.

Најзначајнија тачка дневног реда била је Утврђивање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода "Салаш Црнобарски" у општини Богатић.

Чланови Општинског већа једногласно су усвојили Оперативни план одбране од поплава вода II реда општине Богатић за 2021. годину. Утврђен је предлог Одлуке о овлашћеним и оспособљеним правним лицима од посебног значаја за заштиту и спасавање у редовним делатностима и у ванредним ситуацијама.

Донето је Решење о образовању савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић, као и Одлука о покретању поступка за финансирање програма активности удружења предузетника из буџета општине Богатић у 2021. години и расписан је Јавни конкурс за финансирање програма удружења предузетника на територији општине Богатић за 2021. годину.

Такође, донета је Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета општине Богатић у 2021. години и расписан је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе из буџета општине Богатић у 2021. години и о покретању поступка за суфинансирање пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада из буџета општине Богатић у 2021. години и расписан је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада из буџета општине Богатић за 2021. годину.

Утврђен је предлог Закључка о давању претходне сагласности на предлог Правилника о раду ЈКП „Богатић“ Богатић и предлог Одлуке о утврђивању ерозивних подручја и мера за спречавање штета од ерозије на територији општине Богатић.

VRH