9. Feb. 2021 Одржана осма седница Општинског већа општине Богатић (09.02.2021. године)
Дана 09.02.2021. године одржана је 8. седница Општинског већа oпштине Богатић.

Пред члановима Општинског већа нашло се укупно 8 тачака дневног реда.

Присутно је било седам чланова Општинског већа, а седницом је у одсуству председника општине Богатић и уједно председника Општинског већа Милана Дамњановића, председавао његов заменик Теодор Теодоровић.

Чланови Општинског већа једногласно су утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Богатић" Богатић за период од 01.01. - 31.12.2020. године, као и предлоге Закључка о давању сагласности на Програме рада Туристичке организације општине Богатић за 2021. годину и Културно-образовног центра Богатић за 2021. годину.

Усвојен је Правилник о другој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и посебним организацијама општине Богатић.

Донет је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Богатић за 2021. годину.

Такође, донето је Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Слава Ковић" Богатић за 2021. годину.

VRH