12. Mar. 2012 Obuka zaposlenih u opštinskoj upravi Bogatiæ

Obuka zaposlenih u opštinskoj upravi
Obuka zaposlenih u opštinskoj upravi
Video prilog Obuka zaposlenih u opštinskoj upravi Bogatiæ

U cilju podsticanja pozicioniranja lokalne samouprave kao servisa graðana neophodno je raditi na unapreðenju komunikacije, kako meðu zaposlenima u opštinskoj upravi, tako izmeðu zaposlenih i graðana. Shodno tome Opštinska Uprava opštine Bogatiæ omoguæila je zaposlenima usavršavanje u oblastima korišæenja raèunara i uèenja engleskog jezika. Program obuke saèinjen je na osnovi analize potreba i ima za cilj olakšavanje komunikacije i dostupnosti informacija svim graðanima. Ovi kursevi koje pohaða 49 zaposlenih trebalo bi da omoguæe i lakšu primenu evropskih standarda koji æe se ubuduæe primenjivati u lokalnim samoupravama

VRH