12. Mar. 2012 32. sednica SO Bogatiæ

32. sednica SO Bogatiæ
32. sednica SO Bogatiæ
Video prilog 32. sednica SO Bogatiæ

Skupština opštine Bogatiæ danas je održala 32. sednicu. 28 odbornika, koliko je bilo prisutno u skupštinskoj sali,na samom poèetku, minutom æutanja odali su poèast ubijenom premijeru Srbije, Zoranu Ðinðiæu.Prema reèima predsednika skupštine Vladimira Stevanoviæa, na današnjem zasedanju doneta je odluka o rebalansu budžeta opštine za 2012, a odlukom veæine formirana je i Opštinska Izborna Komisija. Za predsednika OiK-a izabrana je Daliborka Simiæ, diplomirani pravnik iz Bogatiæa. Sledeæa sednica, poslednja u ovom sazivu, biæe održana u roku od mesec dana.

VRH