30. Oct. 2020 Седница Скупштине општине Богатић - 29.10.2020. године
Дана 29.10.2020. године, одржана је четврта седница Скупштине општине Богатић. Одборници су се у конструктивној и радној атмосфери изјашњавали о 15 тачака дневног реда.

Најзначајније тачке дневног реда односиле су се на усвајање Одлуке о завршном рачуну општине Богатић за 2019. годину и Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Богатић за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину. Ð£ÑÐ²Ð¾Ñ˜ÐµÐ½ је нови Пословник СО Богатић, као и Одлука о стављању ван снаге одлуке о радним телима Скупштине општине. Такође, донета је Одлука о преносу права коришћења непокретности ПУ „Слава Ковић“ на објектима вртића у Богатићу.

Донето је и решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде инвеститору Привредном друштву „SENSUSS STILL“доо Богатић, ради реализације пројекта изградње хладњаче и сушаре за воће и поврће. Такође, одборници су изгласали Одлуку о доношењу годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и усвојили су Одлуку о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Богатић, као и Одлуку о другој измени Одлуке о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и другим површинама.

На седници је дата сагласност о конверзији потраживања Општине Богатић у капитал предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ – ПИМ а.д., као и на Одлуку о првој измени и допуни Статута Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“. 

Разрешен је дужности Директор Културно-образовног центра Богатић, господин Милош Симић и постављен је вршилац дужности директора ове установе, госпођа Снежана Јањић.

VRH