8. Mar. 2012 Projekat EU – prethodna studija izvodljivosti toplifikacije javnih ustanova i stambenih zgrada u Bogatiæu

Studija izvodljivosti toplifikacije javnih ustanova
Studija izvodljivosti toplifikacije javnih ustanova
Studija izvodljivosti toplifikacije javnih ustanova
Studija izvodljivosti toplifikacije javnih ustanova
Studija izvodljivosti toplifikacije javnih ustanova
Studija izvodljivosti toplifikacije javnih ustanova
Video prilog Projekat EU – prethodna studija izvodljivosti toplifikacije javnih ustanova i stambenih zgrada u Bogatiæu

Opština Bogatiæ je jedna od tri opštine u Srbiji kojoj je odobren projekat EU, finansiran od strane Evropske komisije (EuropeAid/129768/C/SER/RS) – „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti“. Prva faza ovog projekta, èiji je korisnik Ministarstvo infrastrukture i energetike Srbije, a krajnji korisnici graðani Opštine Bogatiæ, jeste izrada prethodne studije izvodljivosti toplifikacije javnih ustanova i stambenih zgrada najpre u Bogatiæu - kao opštinskom centru. Prethodnom studijom æe se iskazati moguænosti izgradnje postrojenja za korišæenje geotermalne energije u svrhu grejanja javnih i stambenih objekata, èime bi se konaèno uspostavio sistem daljinskog grejanja. Ovim povodom, 8. marta u Bogatiæu je održan sastanak predstavnika konzorcijuma koji sprovodi ovaj projekat: EPTISA (Španija) – MANNVIT (Island) – ENERGY SAVING GROUP (Srbija), sa predsednikom Opštine Bogatiæ Slobodanom Saviæem i njegovim saradnicima. Na sastanku su razmenjene informacije oko detalja projekta neophodnih za izradu studije koja æe ukljuèiti bušotine u Bogatiæu, Metkoviæu i Dublju, a delegacija gostiju je potom obišla dve bušotine geotermalne vode u Bogatiæu. Sledeæa faza ovog projekta, po završenoj studiji izvodljivosti - koja se oèekuje do leta ove godine, biæe prilika da se sredstvima Evropske unije finansira glavni projekat i postrojenje za toplifikaciju, u vrednosti izmeðu 4 i 5 miliona evra. Ovaj projekat je veæ sada, nesumnjivo, znaèajan za lokalnu samoupravu, odnosno za graðane Opštine Bogatiæ, a naroèito ukoliko se dobije grant u njegovoj sledeæoj fazi realizacije, kada bi se, izmeðu ostalog, ostvarila i ogromna ušteda u trošenju budžetkih sredstava koja se uobièajeno izdvajaju za energente. Postrojenje na geotermalnu energiju, koje se bude izgradilo sredstvima EU, biæe primer i drugim opštinama koje imaju ovakve potencijale da realizuju sliène projekte.

VRH